Ziņas

Pieteikšanās RCK datorzinību izglītības programmu apguvei ESF projektā Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Rīgas Celtniecības koledža sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, ESF projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001. “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros informē, ka ir uzsākta pieteikumu pieņemšanu dalībai Datorzinību izglītības programmu apguvei pasākumā “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”.

Rīgas Celtniecības koledžas programmu piedāvājums:

BIM pamati:

 • BIM vēsture, būtība un pamatjēdzieni
 • BIM procesā definēto dimensiju apraksts
 • BIM izpildes plāns
 • Telpiskās atskaites sistēmas būvlaukumā
 • Datu iegūšana
 • BIM modelēšanas tālākas izmantošanas iespējas
 • BIM dokumentācija

 

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija BIM procesos:

 • BIM veidošanās, vēsture, jēdzieni, definīcijas
 • Ievads BIM
 • BIM tehnoloģiju pārskats, BIM datu tipi
 • BIM projekta vadības principu pārskats
 • BIM modelēšanas pamatprincipi
 • Vienotā datu vide
 • BIM kvalitāte (kolīzijas, citi aspekti)
 • BIM projekta simulācija

 

Datorizētie un digitālie rīki 3D grafiskās projektēšanas rīki Revit:

 • Revit Architecture rīkjoslas un darbvirsma
 • Rasējumu veidošanās process
 • Darbs ar objektiem Revit vidē, konstruēšanas rīki, veidi, iespējas
 • Objektu veidošana un rediģēšana.
 • Darbs ar papildus rediģēšanas rīkiem
 • Elementu tipu un formas rediģēšanas rīki
 • Modelēšanas un pārveidošanas pamatrīki
 • Pārbūves projekta sākšana – sienas, pārsegumi, durvis, jumts, kāpnes
 • Uzmērījumu ienešana no CAD faila
 • Darbs ar līmeņiem
 • Līmeņu un asu uzstādīšana
 • Kolonnu modelēšana
 • Daudzstāvu ēku projektēšanas pamatprincipi
 • Pārsegumu modelēšana
 • Stikloto sienu un stiklota jumta modelēšana
 • Zemes virsmas modelēšana
 • Darbs ar skatiem
 • Rasējumu noformēšana – izmēru, marķējumu izlikšana, mezglu detalizācija

 

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft  Excel:

 • Microsoft Excel izmantošanas iespējas datu apstrādei un analīzei
 • Formulu, funkciju pielietošana datu apstrādē un analīzē
 • Datu atbilstības pārbaude, nosacījuma formatēšana 
 • Diagrammu veidošana, datu atspoguļošana kartēs
 • Datu aizsardzība
 • Lapas noformēšana, sagatavošana izdrukāšanai 
 • Datu apkopošana, konsolidācija 
 • Datu kārtošana
 • Datu atlase 
 • Rakurstabulu un rakursdiagrammu veidošana
 • Excel izmantošana anketu datu apstrādē un analīzē 
 • Datu analīzes rīki: Goal Seek, Data Table, Solver, Scenario Manager
 • Attiecību (relāciju) veidošana starp datu tabulām
 • Power Pivot izmantošana datu analīzē 
 • Datu ielāde no ārējiem datu avotiem un to apstrādes iespējas

 

Projekta mērķa grupas

 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
 • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Pieteikšanās mācībām:

https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba 

Vairāk informācijas pa telefonu 26472110

Sadarbības partneri