Ziņas

RCK aizvadījusi pirmo 150 gadu jubilejas cikla pasākumu “RE_BŪT BIJĀM ESAM BŪSIM”

2022.gads ir nozīmīgs Rīgas Celtniecības koledžas pastāvēšanas vēsturē – šogad koledžai aprit 150 gadi. Novērtējot savu pieredzi, šodienas iespējas un nākotnes vajadzības, jubilejas svinību norise tiek veltīta nākotnes veidošanai un koledžas attīstībai. 5 gados tiks veikti 150 labi darbi, pilnveidojot Rīgas Celtniecības koledžas vidi un studiju saturu, lai radītu vietu, kur mūsu studentiem kļūt par mūsdienīgas un videi draudzīgas telpas veidotājiem.

150 gadu jubilejas cikla pasākumiem ir izveidot nosaukums “RE_BŪT” (skaidrojums: piešķirt esamībai jaunu jaudu) un emocionālais vēstījums “BIJĀM ESAM BŪSIM”.

30. un 31. maijā tika aizvadīts “1# Rīgas Celtniecības koledžas 150 gadu jubilejas cikla pasākums RE_BŪT BIJĀM ESAM BŪSIM”. Pasākums tika veltīts vienam no stratēģiskajiem mērķiem – infrastruktūras attīstība. Divu dienu garumā koledžas studenti, audzekņi un mācībspēks kopā ar koledžas meta konkursa uzvarētājiem – arhitektu biroju Sampling un Ouest (Beļģija), domnīcās un radošajās darbīcās strādāja pie savu vēlmju un vajadzību apzināšanas domājot par infrastruktūras attīstības kontekstā. Ideju apkopojumi tika prezentēti un nodoti abiem arhitektu birojiem, un tiks izmantoti darbam pie koledžas jauno korpusu un esošās ēkas pārbūves projektu izstrādes. Otrās darba dienas noslēgumā jubilejas cikla pasākumu koncepts un pirmā 150 gades pasākuma galveno ideju apkopojums tika prezentēts aicinātiem visiem no nozares sabiedriskajām organziācijām un parteriem izglītībā. Viesi tika aizināti piedalīties publiskā diskusijā “Īsā cikla augstākās profesionālās izglītības loma būvniecības nozarē”, tādejādi aktualizējot koledžu lomu kvalitatīvu speciālistu sagatavošanā.

Sadarbības partneri