Ziņas

RCK Arhitektūras studentu dalība Latvijas 16. Arhitektūras skolu plenērā

No 13. līdz 17. spetembrim norisinājās Latvijas 16 .Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”.

Plenēra norise jau otro gadu pēc kārtas tika organizēta attālinātā darba formātā, bet, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, studentu grupām tika dota iespēja  arī klātienes darbam koledžas telpās. Rīgas Celtniecības koledžas studenti ir tikuši aicināti un aktīvi piedalījušies visos Arhitektūras skolu plenēros un arī šogad koledžu pārstāvēja Arhitektūras 2.un 3. kursa studenti. Līdzīgi kā citus gadus,  grupas  tika komplektētas, iesaistot dažādu arhitektūras skolu studentus. Šī gada plenērā piedalījās 7 studentu grupas ar 5-6 dalībniekiem katrā.

„Šāda prakse ļauj topošajiem speciālistiem nākotnē labāk iesaistīties darba tirgū, izprotot gan pasūtītāja uzdevuma nozīmi sekmīgai uzdevuma izpildei, gan arī gūstot priekšstatu par katra atsevišķa dalībnieka vietu un nozīmi radošā procesa ietvaros kopēja mērķa sasniegšanai, “ skaidro plenēra organizators, arhitekts Sergejs Ņikiforovs.

Plenēra laikā izstrādāto projektu preznetāciju noslēgumā eksperti izteica pateicību studentiem par  radošajiem risinājumiem, piedāvājot savu vīziju Anniņmuižas un Zolitūdes apkaimju attīstībai, integrējot tajās dzelzceļu kā pilsētas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu mugurkaulu, docētājiem – par studentu sagatavošanu, vieslektoriem – par saistošo ievadtēmu profesionālu izklāstu.

 

Žūrijas vērtējumā kā veiksmīgākie tika atzīti 4. un 6.grupas kopdarbi:

4. grupa – Katrīne Gruzinska, Līva Anna Kronberga, Uģis Seļecovs – RCK Karh-2, Kitija Graudiņa, Lauma Melece – LLU, Dita Marta Mihelsone – RTU.

Grupas prezentācija: https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065503526944514/2065502740277926/


6. grupa – Irīna Vasiļonoka, Aija Treimane, Ieva Rotberga, Artūrs Arnis – RCK Karh-2, Lelde Vītola, ElīnaRozenblate – LLU, Jūlija Lūsiņa – RTU.

Grupas prezentācija: https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/photos/pcb.2065507453610788/2065506506944216/

 

Latvijas 16.Arhitektūras skolu plenērs “IMANTA+ZOLITŪDE VIENOTI KOPĀ”

„Interesi par Imantas un Zolitūdes turpmāko likteni ir veicinājusi uzsāktā pilsētas administratīvā iedalījuma pārskaitīšana un šobrīd realizējamais Rail Baltica megaprojekts, kas tiešā veidā ietekmēs abu apkaimju iedzīvotāju sadzīvi. It īpaši tas attiecas uz jauno paaudzi, kas nākotnē baudīs uzsākto pārmaiņu augļus.

Tieši tāpēc būtu īpaši jāieklausās studējošo arhitektu viedoklī par turpmāk veicamo – uzsākto pārmaiņu kontekstā”, informācija no preses relīzes.

RCK docētāji saka paldies RCK arhitektūras studentiem par atbildīgu darbu plenēra norisē, kā arī izsaka pateicību plenēra organizētājam un iedvesmotājam – arhitektam Sergejam Ņikiforovam.

 

Prezentāciju materiālu apkopojums – skat. https://www.facebook.com/ArhitekturasSkoluPleners/

Sadarbības partneri