Ziņas

RCK balsojums par Ideju skicēm “Rīgas CeItniecības koledžas INFORMĀCIJAS CENTRS 1.stāva vestibilā”

Aicinām izteikt savu viedokli un nobalsot par, jūsuprāt, labāko RCK informācijas centra ideju skici!

 BALSOŠANA NOTIEK NO 31.JANVĀRA LĪDZ 6.FEBRUĀRIM 

Balsošanas platforma: https://rcklatvia.sharepoint.com/sites/Infocentrakonkurss

IDEJU SKICES:

 • Ideju skiču izstrādē tika iesaistīti RCK 1., 2. kursa studiju programmas Arhitektūras tehnoloģijas un 3.kursa studiju programmas Arhitektūra studenti.
 • 5 stundu laikā studentiem “Prāta vētras” formā bija jāizstrādā ideju skices dotajam uzdevumam:
 • Stāva vestibilā (zonā no vienas durvju ailes līdz otrai durvju ailei) izveidot INFORMĀCIJAS CENTRU ar divām darba vietām, kas paredzētas visas cilvēku plūsmas parraudzībai un koordinēšanai.

INFORMĀCIJAS CENTRA plānotās pamatfunkcijas:

 • RCK reprezentācija;
 • Cilvēku plūsmas koordinēšana;
 • Nodrošināt komunikāciju ar izglītojamajiem, mācībspēkiem un ārējo auditoriju;
 • Pasta/korespondenču, piegāžu koordinēšana;
 • Uzņemšanas laikā – darba vieta dokumentu iesniegšanai;

Ideju skiču piedāvājumā ietveramā informācija:

 • Zonējums- kustību plūsma
 • Plāni
 • Griezums
 • Objekta skati
 • Vizualizācija telpā, pievēršot uzmanību materiāliem, krāsām utt., lai nodrošinātu objekta integritāti vidē;

BALSOŠANAI tiek eksponēta daļa no dotā un izpildītā darba uzdevuma – VIZUALIZĀCIJAS TELPĀ.

Ideju skice, kas ieguvusi lielāko balsu skaitu, tiek vērtēta, kā 1.vietas ieguvēja, tiek nodota nepieciešamajai gala izstrādei un tiek izmantota par pamatu Informācijas centra realizēšanai.

Balsojumā var piedalīties visi RCK mācībspēki, administrācijas darbinieki, studenti un vidusskolas audzēkņi, piekļuvei izmantojot katram izveidoto lietotājvārdu un paroli piekļuvei RCK office 365 profilam;

Katrs balsojuma dalībnieks var izteikt savu viedokli balsojot tikai vienu reizi;

Ja nepieciešama tehniska palīdzība piekļuvei balsošanas videi (RCK lietotāja profilam office360), lūgums sūtīt ziņu WatsApp tel.: 26551138, vai uz e-pastu: moodle@rck.lv.

Sadarbības partneri