Ziņas

Rīgas Celtniecības koledža sāk īstenot jaunu studiju programmu “Būves informācijas modelēšana” (BIM)

Rīgas Celtniecības koledža ir izstrādājusi un uzsāk īstenot jaunu, Latvijas un Baltijas reģionā unikālu īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Būves informācijas modelēšana” (BIM). Studentu uzņemšana sāksies 11. septembrī.

Studju programmas mērķis ir sagatavot BIM speciālistus, kuri spēj strādāt ar digitālām tehnoloģijām, lai uzlabotu būvniecības projektu efektivitāti un komunikāciju efektivitāti starp projekta dalībniekiem. 

Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas par 3D modelēšanu, informācijas vadības un sadarbības sistēmām, kā arī par būvprojektu plānošanu, pārvaldību un realizāciju.

Studiju rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kuri var izprast un izmantot BIM tehnoloģijas būvniecības projektu attīstībā. 

Studiju programmas absolventi iegūst īsā cikla profesionālo augstāko izglītību studiju programmā “Būves informācijas modelēšana”,  kvalifikāciju “BIM speciālists” (LKI 5 līmenis).

Studentu uzņemšana 2023./2024. akadēmiskajam gadam no 2023.gada 11.septembra iesniedzot dokumentus elektroniski koledžas mājas lapā  https://www.rck.lv/par-mums/pieteikties-studijam/. Studijas plānots uzsākt oktobrī.

Rīgas Celtniecības koledža ir pirmā un vienīgā izglītības iestāde Latvijā un Baltijas valstu reģionā, kas ir izstrādājusi šādu studiju programmu un sniedz iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju “Būves informācijas modelēšanas speciālists” LKI 5. līmenī.

“Būves informācijas modelēšnas speciālista” (BIM speciālista) profesijas standarta izveidi ir iniciējusi Rīgas Celtniecības koledža, kopā ar darba devējiem, kā rezultātā pērn ir izstrādāts un Latvijas Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauts jauns profesijas standarts https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-213.pdf

Studiju programma ir izstrādāta ciešā sadarbībā ar Latvijas būvniecības nozares organizācijām un ekspertiem, koledžas mācībspēkiem, Latvijas būvniecības uzņēmumiem un BIM ekspertiem. Studiju programma veidota atbilbilstoši darba tirgus pieprasījumam un valsts stratēģiskās attīstības plāniem tautsaimniecības un izglītības virzienu atbalsta jomās.

BIM speciālisti jau ir un tuvākajā nākotnē būs īpaši pieprasīti nozares darbā un spēs karjeru veidot dažādās būvniecības nozares jomās, sākot no projektu vadības un beidzot ar būvniecības tehnoloģiju un risinājumu sniegšanu. BIM speciālisti spēs veiksmīgi konkurēt gan vietējā līmenī, gan ES darba tirgū, gan visā pasaulē.

Informācija par studiju programmu: https://www.rck.lv/augstaka-izglitiba/studiju-programmas/buves-informacijas-modelesana-bim/

Informācija par uzņemšanu studiju programmā BIM: https://www.rck.lv/augstaka-izglitiba/uznemsana/

Sadarbības partneri