Ziņas

RCK vidusskolas mācību prakses sākums

Pirmdien, 2019. gada 2. decembrī sāksies mācību prakse RCK vidusskolā izglītojamiem.

CL – 12

8.30 – I pusgrupa [1-13]

13.00 – II pusgrupa [14-26]

D. Kopštāls

Pulcēšanās pie RCK       bibliotēkas 

Mācību darbnīcā II st.  

+(Ierašanās darba drēbēs)

Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana (2 ned.)
CI – 138.30 – visa grupa Modris Kempe

109. aud.

+ (Ierašanās darba drēbēs)

Būvniecības procesi, cauruļvadu iebūve (2 ned.)
Arh – 418.30 – visa grupaR.Šulca511. aud.Zīmēšana (1 ned.)
CL – 428.30 – visa grupa G.Pelše306.aud.Tāmēšana (1 ned.)
CI – 4316.00 – visa grupa L.Jeršova209. aud.

Inženiertīklu datorprojektēšana (1 ned.)

+ (līdzi ņemt pildspalvu, kladi)

Arh – 448.30 – visa grupa I.Visnievska512. aud. Zīmēšana ( 1 ned.)

Sadarbības partneri