Ziņas

Sentžironas Aristīda Beržē profesionālā liceja pārstāves sadarbības vizīte Rīgas Celtniecības koledžā

No 26. februāra līdz 1. martam ERASMUS+ mobilitātes ietvaros Rīgas Celtniecības koledžā viesojās pārstāve no Francijas, Sentžironas Aristīda Beržē profesionālā liceja – Pascale Magne. Vizītes laikā tika pārrunātas turpmākās iespējas RCK un Aristīda Beržē profesionālā liceja darbinieku un izglītojamo savstarpējām mobilitātēm. Pascale Magne ar lielu ieinteresētību vēroja arhitektūras tehniķu, inženiersistēmu būvtehniķu un restaurācijas tehniķu izglītības programmu praktiskās nodarbības, klātienē piedaloties nodarbībās pie Armanda Zalaka Apkures sistēmu pieslēgšana siltuma avotam, Danielas Petkunas Arhitektūras plānošana un pie Inetas Veismanes Angļu valoda.

Papildu viešņai no Francijas bija iespēja klātienē vērot Rīgas Celtniecības koledžā notiekošos Skills Latvija 2024 prasmju konkursa pusfinālus “Inženiersistēmas/ Ūdensmeistars” un “Sausā būve un apdare”. Pascale Magne atzina, ka gan RCK, gan Sentžironas Aristīda Beržē profesionālajam licejam ir daudz kopīgā – gan apgūstamo profesiju, gan profesionālās izglītības programmu ietvarā. Papildus abām iesaistītajām pusēm bija iespēja pārrunāt RCK īstenotā ERASMUS+ projekta GreenMiCred attīstību – nodrošināt prasmju pilnveidi pieaugušajiem un veicināt virzību uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Sadarbības partneri