Ziņas

Tamperes Profesionālās koledžas Tredu pārstāvju oficiālā sadarbības vizīte koledžā

Aizvadītajā nedēļā no 10. – 12. oktobrim savā pirmajā oficiālajā sadarbības vizītē Rīgas Celtniecības koledžu  apmeklēja pārstāvji no Tamperes Profesionālās koledžas Tredu, lai iepazītos ar koledžas vadību un pārrunātu iespējas abu iestāžu būvniecības nozares pedagogu pieredzes apmaiņā, mācību un studiju programmu attīstībā, kā arī iespējas nodrošināt studentu mobilitātes – zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidošanu gan Rīgas Celtniecības koledžā, gan Tredu.

Saistībā ar koka apbūves aktualitāti kopā ar somu kolēģiem tika apmeklēta LBTU Meža fakultātes Starpnozaru zinātniskā laboratorija, Brīvdabas koncertzāle “Mītava”, ZAZA TIMBER rūpnīca un A/S Latvijas Valsts meži Zemgales reģiona klientu centrs, kas deva iespēju Rīgas Celtniecības koledžas un Tredu koledžas pārstāvjiem pārrunāt aktuālā ERASMUS+ projekta GreenMiCred nozīmi perspektīvā – nodrošināt prasmju pilnveidi pieaugušajiem un veicināt virzību uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Vizīte noslēdzās ar abpusēju vienošanos turpināt sadarbību un uzsākt attīstīt pedagogu pieredzes apmaiņas, lai varētu pēc tam arī sekmīgi organizēt studentu mobilitātes.

Sadarbības partneri