Ziņas

Vecāku diena

Aicinām Jūs piedalīties Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas organizētajā

VECĀKU DIENĀ

š.g. 06.novembrī Rīgā, Gaiziņa ielā 3

  1. No plkst. 15.10 – individuālas konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem (norādītajās auditorijās)
  2. Plkst. 17.00 – tikšanās ar koledžas vadību, vecāku kopsapulce  (Aktu zālē, III stāvā)
  3. Plkst. 18.00 – tikšanās ar grupu audzinātājiem

Administrācija

Sadarbības partneri