Ziņas

Zīmēšanas konkursa „Rīgas Celtniecības koledžas ēka” rezultāti

Vēlamies pateikties visiem koledžas audzēkņiem un studentiem, kas iesaistījās un iesniedza darbus zīmēšanas konkursam „Rīgas Celtniecības koledžas ēka”.

Kopumā konkursam tika iesniegti 19 darbi no  15 vidusskolas arhitektūras programmas audzēkņiem, 3 koledžas arhitektūras studiju programmas studentiem un vienas restaurācijas mācību programmas audzēknes.

Pirmais darbs konkursam tika iesniegts jau 23.novembrī (3 dienas pirms gala termiņa) un pēdējā darba iesniegšana notika tieši 2 minūtes pirms noliktā laika termiņa beigām.

Izvērtējot iesniegto darbu  unikalitāti, māksliniecisko un tehnisko kvalitāti un atbilstību konkursa nolikumam, vērtēšanas komisija ir noteikusi konkursa uzvarētājus.

KONKURSA UZVARĒTĀJI:

  • 1.vieta- Marija Ozola, Arh-31 grupa;
  • 2.vieta – Tomass Kļaviņš, Arh-24 grupa;
  • 3.vieta – Anna Bukava, KArh-2 kurss;

Konkursa uzvarētāji saņem atzinību un balvu atbilstoši nolikumam no kopējā balvu fonda 320 EUR apmērā, savukārt 1.vietas ieguvēja darbs tiks izmantots Rīgas Celtniecības koledžas 2021.gada kalendāra noformējumā.

Lai informētu par balvu saņemšanu, koledžas pārstāvji sazināsies personiski ar konkursa uzvarētājiem.

Pateicamies visiem dalībniekiem un uzvarētājiem un novēlam veiksmi jūsu radošajās izpausmēs arī turpmāk!

Sadarbības partneri