Ziņas

Zīmēšanas konkurss „Rīgas Celtniecības koledžas ēka”

Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņi un studenti tiek aicināti piedalīties koledžas organizētajā zīmēšanas konkursā.

Konkursa tēma: „Rīgas Celtniecības koledžas ēkas attēlojums”.

Zīmējumam jābūt izpildītam rokas zīmējuma tehnikā, krāsainam vai melnbaltam A3 izmērā, nedrīkst izmantot datoru.

Darbu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 26.novembra plkst. 16.00, 212.kabinetā.

Uzvarētājus noteiks Konkursa vērtēšanas komisija. Apbalvoti tiks trīs labāko darbu autori.

Konkursa balvu fonds:

  • 1.vietas ieguvējs saņems diplomu un balvu 150 EUR vērtībā,
  • 2.vietas ieguvējs saņems diplomu un balvu 100 EUR vērtībā,
  • 3.vietas ieguvējs saņems diplomu un balvu 70 EUR vērtībā.

1.vietas ieguvēja darbs tiks izmantots Rīgas Celtniecības koledžas 2021.gada kalendāra noformējumā.

Zīmēšanas konkursā var piedalīties ikviens audzināmais neatkarīgi no apgūstamās mācību vai studiju programmas.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Vinetu Vasku, tel. 29137964, vineta.vaska@rck.lv

Sadarbības partneri