Ziņas

Izmaiņas Koledžas maksas pakalpojumu cenrādī

No 23.03.2021. stājas spēkā ar Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumi Nr. 171 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis”, kas nosaka izmaiņas Koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. Jaunais cenrādis pieejams Koledžas mājas lapā sadaļā Maksas pakalpojumi.

MK noteikumu Nr. 171 pilnā versija: https://likumi.lv/ta/id/321817

Sadarbības partneri