Ziņas

Projekta “Lielezeres parka labiekārtošana” ietvaros tiek realizēta RCK Arhitektūras studentes Annas Bukavas izstrādātā gājēju tilta ideja

Biedrība “Mūsu Ligzda” īstenojusi LEADER sabiedriskā labuma projektu “Lielezeres parka labiekārtošana”, kura ietvaros pabeigti būvdarbi objektā Lielezeres parks. Lielezeres parkā tapis jauns un izturīgs gājēju tilts. Tilts tapis sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu , ar kuru biedrībai ir ilgstoša un ļoti pozitīva sadarbība Lielezeres parka vizulā tēla un tehnisko risinājumu veidošanā.

Sadarbība ar biedrību “Mūsu ligzda” pie projekta “Liezeres parka labiekārtošana” aizsākās 2019.gada rudenī. RCK studentu dalība norisinājās vairākos posmos. Pirmā posma ietvaros studenti vienas dienas ekskursijā iepazinās ar Ezeres vidi un esošo situāciju Lielezeres parkā, iegūtā informācija tika izmantota, lai radītu savu vīziju un ieceres turpmākajam parka izskatam. Nākamajā posmā apmeklējot Ezeri, trīs dienu darba plenērā, studenti padziļināti izpētīja vidi un saprata, ka gājēju tiltam ir nepieciešama jauna elpa. Tika pieņemts lēmums izstrādāt gājēju tilta vīzijas un izskatīt vairākus tilta būvniecības variantus.

Darbs pie tilta projektēšanas norisinājās RCK kursa darba ietvaros. Desmit nedeļu laikā laikā 18studenti izstrādāja katrs savu projektu, kas tika aizstāvēti un prezentēti RCK mācībspēkiem un biedrības “Mūsu Ligzda” pārstāvei Rainai Bogužai. Ņemot vērā projektu darbu augsto kvalitāti, tika pielemts organizēt publisko balsojumu sociālajos tīklos, tiltu maketi bija izlikti apskatei arī Ezeres pagasta bibliotēkā.

Publiskajā apspriešanā un balsošanā tika izvēlēti 3 projekti – Valta Zaķa tilts “Griezes moments”,  Annas Bukavas tilts “Strops” un Kristapa Gaiļa tilts “Stars”.

Annas Bukavas tilts “Strops” realizācijai tika izvēlēts RCK darba grupas sanāksmē, balstoties uz trīs galvenajiem kritērijiem: ekonomiskais pamatojums, arhitektoniski mākslinieciskais risinājums, publiskās apspriešanas rezultāti.

Tilts tapis, iedvesmojoties no Saldus novada ģerboņa, kurš atgādina stilizētu medus šūnu. Studentes parka vīzija ir savstarpēji vienots un saskaņots ansamblis. Tilta nesošā konstrukcija – tērauda rāmis, kas tiek apšūts ar koka dekoratīviem elementiem. Tilta margām ir 5 šūnu izvirzījums katrā tilta margu pusē.

Projekts tika prezentēts Rīgas Celtniecības koledžas 2020.gada Studentu zinātniski pētniecisko darbu konferencē un iekļauts rakstu krājumā.


Projektā iesaistītie RCK mācībspēki: Mg. arch. Igors SUHOVILOVS,  Mg. arch., Mg. paed. Inese REITĀLE,  Mg. arch. Ināra HEINRIHSONE, Mg. art., Mg. paed. Guntars VAGNERS

Tilta projektēšanu veica: SIA “Arhitektūras Vēstniecība” un RCK arhitektūras mācībspēks – Igors Suhovilovs. Būvdarbus veica: SIA «AKSĪTE», Reģ.nr. 48503013266, Saldus novads, Saldus pagasts, Kuldīgas šoseja 99E, LV-3862.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Vairis Štencelis, sert. Nr. 4-00530, tālr.nr. +371 29462022.

Projekta vadītāja: Raina Boguža, tālr.nr. +371 22122713. Projektu līdzfinansē: EIROPAS SAVIENĪBA, LEADER, ELFLA, Saldus Rajona Attīstības biedrība, Saldus novada pašvaldība un vietējās sabiedrības ziedojumi. Projekta Nr.: 20-02-AL06-A019.2201-000009

Sadarbības partneri