RCK Dome

Rīgas Celtniecības koledžas Domes nolikums nosaka Domes sastāvu, ievēlēšanu un darba organizāciju, sēžu darba kārtību, lēmumu pieņemšanu un tiesiskumu.

Rīgas Celtniecības koledžas Domes sastāvs

Lauris Grigāns – studējošo pārstāvis – RCK Domes priekšsēdētājs

Normunds Grinbergs – RCK direktors

Maksims Kazakovs – Direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā p.i.

Linda Krāģe – akadēmiskā personāla pārstāve

Māris Jēkabsons – akadēmiskā personāla pārstāvis

Sandra Sviķe – akadēmiskā personāla pārstāve

Saiva Kuple – akadēmiskā personāla pārstāve

Gunmāra Rostoka – akadēmiskā personāla pārstāve

Aiva Dreimane-Ozolzīle – akadēmiskā personāla pārstāve

Inga Ķīle – akadēmiskā personāla pārstāve

Inese Reitāle – akadēmiskā personāla pārstāve

Alīda Muizinika – vispārējā personāla pārstāve

Daniela Petkuna – vispārējā personāla pārstāve

Andreass Petkuns – studējošo pārstāvis

Sandis Cvetkovs – studējošo pārstāvis

Sadarbības partneri