RCK Kvalitātes vadības sistēma

Rīgas Celtniecības koledžas (RCK) Kvalitātes vadības sistēma izveidota un ieviesta saskaņā ar ISO 9001 standartu, neizvirzot par mērķi šīs sistēmas sertificēšanu. Kvalitātes vadības sistēma veido RCK stratēģijas īstenošanas kopumu, sistematizē koledžā sniedzamās izglītības un praktiskās studiju kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu, nodrošinot  augstu ieinteresēto personu apmierinātību ar RCK īstenoto izglītību un citu pakalpojumu kvalitāti. Kvalitātes vadības sistēma tiek realizēta balstoties uz pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām un analizējot klientu viedokli.​

Kvalitātes vadības sistēma RCK personālam, studentiem un skolēniem pieejama Moodle vidē, izmantojot RCK piešķirtos lietotāju pieejas datus.

https://rcklatvia.sharepoint.com/sites/RCK-KVS

Personām ārpus RCK, kas vēlas iepazīties ar RCK Kvalitātes vadības sistēmu, lūdzam sūtīt pieprasījumu e-pastu: maksims.kazakovs@rck.lv.

Sadarbības partneri