Sports

Informācija RCK audzēkņiem un studentiem.

 

RCK spartakiādes nolikums 2020./2021.mācību gadam.

 

 1. Mērķis un uzdevumi:

1.1. Ieinteresēt izglītojamos sporta aktivitātēs, sekmēt viņu piedalīšanos dažādos ar sportu saistītos pasākumos;

1.2. Noskaidrot spēcīgākās grupu komandas dažādos sporta veidos un kopvērtējumā;

1.3. Noskaidrot labākos sportistus RCK vidusskolā un koledžā;

1.4. Veikt atlasi RCK izlasei dažādos sporta veidos.

 1. Sacensību organizēšana un vadīšana:

2.1. Sacensības organizē koledžas sporta darba organizators kopā ar sporta skolotājiem, audzēkņu un studentu pašpārvaldi;

2.2. Sacensības tiesā sporta skolotāji vai sporta skolotāju apstiprināti tiesneši;

2.3. Sporta darba organizators sacensību un citu sporta aktivitāšu norises laikus saskaņo ar RCK mācību un studiju daļām.

 1. Dalībnieki:

3.1. Sacensībās piedalās mācībās sekmīgie grupu izglītojamie, kas iedalīti sporta pamata veselības grupā. Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensību disciplīnām atbild sporta skolotāji;

3.2. Sporta spēļu komandām jābūt vienādos sporta tērpos vai ar atšķirības zīmēm. Jaunieši un jaunietes, juniori un juniores startē atsevišķās grupās;

3.3. Spartakiādes dalībnieku komandas sadalītas:

– jaunieši un jaunietes: RCK vidusskolas I, II kursa audzēkņu grupas;

– juniori un juniores: RCK vidusskolas III, IV kursa audzēkņi un RCK studentu grupas.

 1. Sacensību programma:

4.1. Šautriņu mešana, basketbols, volejbols, galda teniss, roku cīņa, florbols, svara stieņa spiešana guļus, dambrete, badmintons un mini futbols.

 1. Sporta veidu programma:

5.1. Katram sporta veidam tiek izstrādāts atsevišķs nolikums, kurā ir iekļauti dalības   nosacījumi – laiks, vieta, dalībnieki un disciplīnas.

 1. Vērtēšana:

6.1. Grupas komandu vietu spartakiādes kopvērtējumā nosaka pēc mazākās punktu summas 5   sporta veidos. Par 1.vietu sporta veidā – 1 punkts, par 2.vietu – 2 punkti, utt. Komandām (grupām) par nepiedalīšanos sporta veidos piešķir pēdējo vietu plus 1 punktu.

 1. Apbalvošana:

7.1. RCK apbalvo – individuālo sporta veidu pirmo 3 vietu ieguvējus, kā arī uzvarētāju komandas dalībniekus sporta spēlēs jauniešiem un junioriem.

 1. Pieteikumi:

8.1. Komandas pieteikumus iesniedz sacensību dienā.

 

RCK sporta darba organizators:                                                                                              J.Zicāns

07.09.2020.

RCK sporta darba plāns 2020./2021. mācību gadam.

 

 • RCK spartakiāde
 • Profesionālās izglītības AMI sporta kluba 31. sporta spēles
 • Sporta diena
 • 2020. gada Latvijas studentu čempionāts klasiskajā spiešanā guļus – Latvijas Universiāde.
 • LKA 11. starpkoledžu boulinga turnīrs.
 • 60. Starptautiskās sporta spēlēs basketbolā, Viļņa.
 • Baltijas valstu profesionālās izglītības 28. sporta spēles.
 • Audzēkņu un studentu sporta sekciju nodarbības
 • u.c.

Detalizētu informāciju skatīt pielikumā.

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles rezultāti 03.03.2020 badmintonā jauniešiem.

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles rezultāti 12.02.2020 basketbolā jauniešiem.

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles rezultāti 2020.01.14 roku cīņā (armvrestlingā)

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles rezultāti 2019.12.17 dambretē

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles rezultāti 2019.10.12 volejbolā

Profesionālās izglītības iestāžu 30.sporta spēles galda tenisā

Profesionālās izglītības iestāžu 30. sporta spēles rezultāti 2019.09.26 rudens krosā

Profesionālās izglītības iestāžu 30. sporta spēles 19.09.2019.

Rīgas Celtniecības koledžas sporta diena

I. Mērķis un uzdevumi.

1. Organizēt sporta dienu RCK audzēkņiem un studentiem.
2. Popularizēt sportu kā saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu.
3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu audzēkņu un studentu vidū.
4. Veikt sportistu atlasi koledžas izlasei.

II. Vieta un laiks.

Sporta diena notiks 04.09.2019. BJC “Laimīte” Reģionālais sporta centrs “Sarkandaugava” Sarkandaugavas 22/24 Rīga. Laiks 9.30.-13.00.

III. Sporta dienas vadītāji.

Sporta dienu organizē un vada sporta darba organizatori J.Zicāns un V.Rudzīte.

IV. Sporta dienas dalībnieki.

RCK 1. kursu audzēkņi un studenti.

V. Sporta dienas programma.

Vieglatlētika;

Futbols;

Strītbols;

Volejbols;

Soda metieni basketbolā;

Virves vilkšana;

Pievilkšanās;

Stafetes.

VI. Apbalvošana.

Apbalvoti tiks pirmo triju vietu ieguvēji katrā disciplīnā un sporta veidā kā arī kopvērtējumā starp kursiem.

Sporta darba organizators: J.Zicāns

Sporta pulciņu darba laiki 2019./2020.m.g.

Volejbolā:
pirmdiena 15.20 – 16.45
trešdiena 14.30 – 15.55

(pasniedzējs Jānis Zicāns).

Basketbolā:
otrdiena 15.20 – 16.45
ceturtdiena 15.20 – 16.45

(pasniedzēja Vija Rudzīte).

Informācija RCK audzēkņiem un studentiem!

RCK sporta klubs aicina atsaukties sportiskus jauniešus un jaunietes, kuriem patīk sports un kuri ir trenējušies kādā no sekojošiem sporta veidiem:

1. vieglatlētikā,
2. šautriņu mešanā mērķī,
3. galda tenisā,
4. basketbolā,
5. florbolā,
6. dambretē,
7. roku cīņā,
8. volejbolā,
9. badmintonā,
10. futbolā.
11. Krosā 3 km;
12. Svara stieņa spiešanā guļus;

Ja domājat, ka varat pārstāvēt RCK komandu kādā no šiem sporta veidiem – piesakieties pie sporta skolotājiem.

Sporta darba organizators J.Zicāns

RCK sporta darba plāns 2019./2020. mācību gadam.

1. Mērķis un uzdevumi:

1.1. Ieinteresēt izglītojamos sporta aktivitātēs, sekmēt viņu piedalīšanos dažādos ar sportu saistītos pasākumos;
1.2. Noskaidrot spēcīgākās grupu komandas dažādos sporta veidos un kopvērtējumā;
1.3. Noskaidrot labākos sportistus RCK vidusskolā un koledžā;
1.4. Veikt atlasi RCK izlasei dažādos sporta veidos.

2. Sacensību organizēšana un vadīšana:

2.1. Sacensības organizē koledžas sporta darba organizators kopā ar sporta skolotājiem, audzēkņu un studentu pašpārvaldi;
2.2. Sacensības tiesā sporta skolotāji vai sporta skolotāju apstiprināti tiesneši;
2.3. Sporta darba organizators sacensību un citu sporta aktivitāšu norises laikus saskaņo ar RCK mācību un studiju daļām.

3. Dalībnieki:

3.1. Sacensībās piedalās mācībās sekmīgie grupu izglītojamie, kas iedalīti sporta pamata veselības grupā. Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensību disciplīnām atbild sporta skolotāji;
3.2. Sporta spēļu komandām jābūt vienādos sporta tērpos vai ar atšķirības zīmēm. Jaunieši un jaunietes, juniori un juniores startē atsevišķās grupās;
3.3. Spartakiādes dalībnieku komandas sadalītas:
– jaunieši un jaunietes: RCK vidusskolas I, II kursa audzēkņu grupas;
– juniori un juniores: RCK vidusskolas III, IV kursa audzēkņi un RCK studentu grupas.

4. Sacensību programma:

4.1. Šautriņu mešana, basketbols, volejbols, galda teniss, roku cīņa, florbols, svara stieņa spiešana guļus, dambrete, badmintons un mini futbols.

5. Sporta veidu programma:

5.1. Katram sporta veidam tiek izstrādāts atsevišķs nolikums, kurā ir iekļauti dalības nosacījumi – laiks, vieta, dalībnieki, disciplīnas.

6. Vērtēšana:

6.1. Grupas komandu vietu spartakiādes kopvērtējumā nosaka pēc mazākās punktu summas 5 sporta veidos. Par 1.vietu sporta veidā – 1 punkts, par 2.vietu – 2 punkti, utt. Komandām (grupām) par nepiedalīšanos sporta veidos piešķir pēdējo vietu plus 1 punktu.

7. Apbalvošana:

7.1. RCK apbalvo – individuālo sporta veidu pirmo 3 vietu ieguvējus, kā arī uzvarētāju komandas dalībniekus sporta spēlēs jauniešiem un junioriem.

8. Pieteikumi:

8.1. Komandas pieteikumus iesniedz sacensību dienā.

RCK sporta darba organizators: J.Zicāns

Sadarbības partneri